onsdag den 6. august 2008

Det handler om havre

Ekspert råd fra HORSE Magazine vedr. traditionel fodring med havre.

For bare 40 år siden havde hesteejere kun to valgmuligheder; hel- eller valset havre. - Der var ingen færdigblandinger på markedet. Alle heste blev fodret med havre, hø og græs, i mængder afhængigt af hestens arbejde.

Traditionelt foder
Havre var hesteejerens foretrukne foder, fordi det var let tilgængeligt, billigt, og vigtigst af alt; bedst tilpasset hestens fordøjelsessystem.

Havre har det højeste fiberindhold og det laveste energiindhold af alle kornsorterne, hvilket gjorde havre til det sikreste foder at benytte. Kornstørrelsen betød deslige, at hestene effektivt kunne tygge foderet og derved udnytte næringsindholdet maximalt.

Men, som hestens rolle langsomt skiftede fra arbejdshest til hobbydyr, ændredes også behovet for energi. Fridage og knap så hårdt arbejde betød nye problemer, bl.a. nyreslag.
Under udviklingen af færdigblandinger blev havren beskyldt for at frembringe overdreven ophidselse hos hesten, og ydermere fysiske problemer som f.eks. nyreslag, kolik og forfangenhed.

Et balanceret syn
I dag er det kun meget få hesteejere der anvender ren havre, men er havrens dage talte ? Det svigtende forbrug kan stamme fra bekymringer vedr. at forsyne hesten med et komplet, afstemt foder - ofte bunder det dog i, at det er nemmere at benytte sig af færdigblandet foder.

Den uafhængige foderekspert; Christine Smy, forklarer: "Anvendt i ren form er havre et ubalanceret foder grundet det meget lave indhold af calcium, og relativt høje indhold af fosfor. Sidstnævnte forhindrer effektivt, at den smule calcium, der er til stede, optages i kroppen.
Samtidig har havre et meget lavt indhold af makromineraler, specielt zink og kobber. Alt dette tilsammen gør, at opbygning af solid knoglestruktur forhindres. Derfor bør ren havre aldrig udfodres til ungheste og avlshopper.
Derudover har havre en meget dårlig aminosyre-sammensætning, hvilket betyder, at havre ikke er en god proteinkilde til heste i hårdt arbejde eller avlsdyr."

Men trods alt udfodres havre sjældent i ren form, og bruges havre sammen med hø af god kvalitet, græs, lucerne og et bredspektret tilskudsfoder, vil mange af de potentielle problemer ikke opstå.
Det skal tilføjes, at der også nu findes specielle havre-balance-blandinger på markedet.

Praktiske overvejelser skal der også til. "Havre er billigt foder, især hvis man køber store mængder", forklarer Katie Lugsden fra Baileys Horse Feeds. "Da havre ikke skal varmebehandles, er produktionsomkostningerne lave, hvilket i sidste ende gør havre til et billigere foder end andre kornsorter".

Myter
Det er almindeligt kendt at havre går direkte i hovedet på hesten. Fakta er, som med alle andre fodermidler, at hvis havre udfodres i en mængde proportionelt med hestens faktiske arbejde, vil det sjældent volde problemer.

"Den største myte går på, at havre skaber hidsige og hysteriske heste", siger Christine Smy. "Det er ikke fair, da havre rent faktisk har det laveste indhold af fordøjelig energi, af alle kornsorterne".
"Mange heste kan pumpes fulde af havre, uden problemer, mens kun nogle få, følsomme typer vil reagere, som vi typisk går og forestiller os", siger Katie Lugsden.

"I USA fodres med havre til både ponyer og heste, og her har man samme syn på havre, som englænderne har på byg. Deres største problemer er med majs, og det er måske nok også mere retfærdigt, da majs har det højeste indhold af fordøjeligt energi og den mindst fordøjelige form for stivelse".
Det er stivelsen der forårsager "varmen" i hovedet, da det nedbrydes rivende hurtigt til glycogen og derefter glukose. Disse sukkerstoffer optages meget hurtigt og giver hesten et energiboost.
Mens de fleste heste ikke påvirkes, kan nogle få blive hysteriske og ophidsede. Dette er lige så sandsynligt, om ikke mere, ved fodring med majs og byg (som begge har højere energiindhold), som ved fodring med havre.

Havretyper
Hel havre: Denne type er taget direkte fra marken, med avner (eller ydre beklædning) og det hele. Det betyder, at hel havre har det højeste fiberindhold af alle kornsorter. Men unge og gamle heste med tandproblemer kan have svært ved at tygge kernerne, og vil derfor ikke kunne udnytte næringsindholdet optimalt.

Stødt havre: Havrens skal er slået itu, så der er direkte adgang til næringsstofferne. Husk på at denne proces vil afkorte havrens holdbarhed til kun et par uger.

Valset havre: Ved valsning af havren opnås en lignende effekt, som ovenfor ved stødt havre. Ofte køber hesteejere hel havre og valser det hen ad vejen (som det skal bruges), så holdbarhedstiden maksimeres.

Knust havre: Dette er en lidt mere hårdhændet proces, hvor både skal og kerne i havren knuses. Knust havre er en smule lettere fordøjeligt end de ovennævnte, øvrige typer, men holdbarheden er tilsvarende endnu kortere.

Oversat af: Tanja H. Bromley
© Denne artikel må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres uden forudgående, skriftligt samtykke!