onsdag den 6. august 2008

Kobber og OCD

Equus Magazine, august 2003

En ny undersøgelse, udført i samarbejde mellem forskere fra Holland og New Zealand, udfordrer de hidtidige formodninger om en sammenhæng imellem kobber-mangeltilstande og osteochondrose (OCD) hos føl. Men undersøgelsen fastslår også, at spormineraler er ekstremt vigtigt, når ungheste skal hjælpes til helbredelse for udvikling af ortopædiske sygdomme.

Kobbers rolle i forhold til OCD, der er en forstyrrelse i omdannelsen fra brusk til knogle i knoglevækstzonerne og leddene, er blevet studeret i de sidste 20 år.
”Hele OCD-kobber historien startede, da en slags epidemisk undersøgelse, udført i midten af 80’erne, viste en sammenhæng mellem indtræden af udviklingen af ortopædiske sygdomme og tilstedeværende niveauer af visse mineraler, herunder kobber”, forklarer René van Weeren, BVSc, PhD, fra Utrecht universitetet i Holland.
Denne undersøgelse, sammenholdt med opdagelser der indikerede, at OCD-lignende beskadigelser gik i sig selv, når drastiske kobber-mangler blev udlignet, førte til den udbredte formodning om at lave kobber-niveauer øger risikoen for OCD.

Som led i undersøgelsen udtog van Weeren og hans team lever-biopsier fra 33 hollandske varmblodshopper og føl i en 5 måneders periode. Van Weeren forklarer, at leveren er det eneste organ der kan give en pålidelige indikation af kobber-niveauet i kroppen.
Lever-biopsierne blev første gang udtaget fra hoppe og føl 2-4 dage efter folingen. Og den anden lever-biopsi blev udtaget fra føllene 5 måneder senere. Samtidig blev der tager røntgenbilleder af føllenes knæled, når de var henholdsvis 5 og 11 måneder gamle, for at opdage evt. OCD-beskadigelser.

Da resultaterne fra lever-biopsierne blev sammenlignet med røntgenbillederne, fandt forskerne ud af, at der ingen sammenhæng var imellem kobber-status og udviklingen af OCD-beskadigelser. ”Føl med lave kobber-niveauer havde ikke større tendens til at udvikle beskadigelser i forhold til føl med høje kobber-niveauer”, siger van Weeren.
Derimod lod det til at høje kobber-niveauer havde gavnlig indflydelse på helbredelse for OCD. ”Læsioner hos føl, med en god kobber-status ved fødslen, lod til at hele bedre end hos føl med svækket kobber-status”, siger van Weeren.

OCD-læsioner, der stadigvæk er tilstede, når føllet når et-års alderen, forsvinder ikke og kan forårsage halthed der forværres ved arbejde.

Så hvordan kan du sikre dig, at dit føl har nok kobber i kroppen til at hele evt. OCD-læsioner ? ”Desværre er udfodring af et kobber-supplement ikke løsningen”, siger van Weeren - ”for kun de mineraler, der er tilstede i føllets system ved fødslen, kan optages i kroppen”.
I stedet råder van Weeren avlere til at få analyseret deres avlshoppers foderration for kobber. ”Hvis kobber-niveauet er lavere end 25 ppm (part per million) skal niveauet hæves”, fortælle han. ”Jeg har ingen videnskabelige beviser for disse anbefalinger, men baserer dem på, at jeg tror der er sammenhæng imellem leverens kobber-indhold og helbredelses-tendensen for OCD-læsioner, og jeg ved, at disse anbefalinger ikke kan gøre skade”.

Oversat af: Tanja H. Bromley
© Denne artikel må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres uden forudgående, skriftligt samtykke!