onsdag den 6. august 2008

Hvor længe skal høet iblødlægges før udfodring?

Mange høballer er fulde af mug og svampesporer, og der er en tydelig sammenhæng imellem mug-fyldt hø og risikoen for at heste dræbes af luftvejsproblemer.
For at mindske de negative effekter fra mug og svampesporer i høet, er der mange hesteejere som iblødlægger høet, ofte op til 12 timer før udfodring.

Mange hesteejere er slet ikke opmærksomme på, at iblødlægning samtidig medfører en kraftig reduktion i høet næringsværdi. Vigtige næringsstoffer, som f.eks. protein og æggehvidestoffer, går tabt. Derfor kan det være godt at vide, hvor længe høet bør iblødlægges for at forebygge luftvejsproblemer hos hestene, uden risiko for at næringsindholdet formindskes.

Hvis hø iblødlægges i 12 timer, tabes en stor del af næringsværdien. Et studie gennemført i England viser, at hvis man iblødlægger høet i kun 30 minutter, bibeholder høet de fleste af sine vigtige næringsstoffer. Til gengæld reduceres koncentrationen af svampespore-partikler mærkbart. Hvis høet derimod iblødlægges i 12 timer, vaskes en lang række vigtige næringsstoffer ud i vandet. Vandet bliver også kraftigt forurenet af mug og svampesporer.

Det har også vist sig, at tidsperioden, hvori høet iblødlægges, ikke er så vigtig, når det gælder om at mindske antallet af svampesporer i høet. Efter kun 5 minutters iblødlægning reduceres antallet af svampespore-partikler med 96 % - mod 99 % ved iblødlægning i 24 timer. Det betyder altså, at den ekstra tid, hvori høet er iblødlagt, er stort set grundløs.

Hvor længe skal høet så iblødlægges ? For at bibeholde næringsindholdet og samtidig reducere risikoen for luftvejsproblemer hos hesten, er 5-10 minutter som oftest tilstrækkeligt. Men længere tid kan være nødvendig i visse situationer, eksempelvis hvis hesten er allergisk.

Kilder:Warr, E M and Petch, J L (1992) Effects of soaking hay on its nutritional quality, in Equine Veterinary Education, 5 (3), 169-171.

Artikel venligst udlånt af: www.horseconnexion.org

Oversat af: Tanja H. Bromley
© Denne artikel må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres uden forudgående, skriftligt samtykke!